Firefly Kıvılcım Algılama Sistemi

Endüstriyel yangınlarda ve patlamalarda her yıl bir çok kişi yaralanıyor ve hayatını kaybetmektedir. Aynı zamanda endüstriyel işletmelerde bu yangınlar ve patlamalar her yıl milyonlarca dolarlık zarara sebep olmaktadır. Yangın ve patlamaların oluşmasından sonra bazı maddi ve hayati riskleri en aza indirgeyebilmek için bazı önlemler alınabilir. Firefly’a ait firefly kıvılcım algılama sistemi bu önlemlerden biridir.

 

FIREFLY KIVILCIM ALGILAMA PRENSİBİ

Kıvılcım algılama sistemi, işletme içinde akan tehlikeli partikülleri (yangın kaynağı) algılama için kullanılan detektörden oluşmaktadır. Bu partikül, dedektör tarafından algılandığında büyük bir yangın veya patlama çıkmadan önce, mili saniyeler mertebesinde bir hızla söndürme işlemi otomatik olarak devreye girmektedir. Dedektör ve söndürme fonksiyonları kontrol ünitesi üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Firefly kıvılcım algılama sistemi yüksek zararlı yangınlardan ve patlamalardan endüstriyel tesisi korumaktadır. Firefly, sektördeki 40 yıllık tecrübesiyle en az seviyede hatalı alarm ile en üst seviyede koruma çözümleri sunmaktadır.

                  Firefly kıvılcım algılama sistemi ağaç işçiliği yapılan işletmeler, katı yakıt üretim tesisleri, elektrik santralleri, kağıt peçete üretimi yapan işletmeler, temizlik ürünleri üreten işletmeler, yiyecek üretimi yapan işletmeler gibi yangın ve patlama riski yüksek yerlerde kullanılabilmektedir.

 

FIREFLY KIVILCIM ALGILAMA RİSK ANALİZİ

Bilimsel araştırmalar farklı sıcaklıklarda ve enerji seviyelerinde farklı malzemelerin tutuşabileceğini göstermektedir. Kıvılcım algılama sistemi farklı seviyelerdeki yangın kaynaklarını algılayabilmektedir.

TUTUŞMA SICAKLIĞI VE ENERJİSİ

Her malzemenin tutuşma sıcaklığı ve tutuşma için ihtiyaç duyduğu enerji farklılık göstermektedir. Malzemenin tutuşması için bu iki değerin aşması gerekmektedir.

Sıkıştırılmış kıvılcım yüksek sıcaklıklara ulaşabilir (1000 C seviyesine ulaşabilir) fakat bu durumda malzemenin enerjisi çok düşük seviyede olacaktır. Bu durumda kıvılcım oluşmama durumu söz konusu olabilir.

Çoğu durumda yüksek sıcaklığa ulaşmış bir parça yüksek enerjiye sahip olur. Bu parçanın tutuşma riski sıkıştırılmış kıvılcımdan çok daha fazladır.

Endüstriyel tesislerde değirmenler, fanlar, zımparalar, kurutucular, testereler, rendeleyiciler vs. tutuşma kaynağı oluşturabilecek yerlerdir.

 

SİYAH SICAK PARTİKÜLLER

700°C ve üstündeki sıcak partiküller gözle görülebilecek bir ışık oluştururlar. 700°C’ye ulaşmasına az bir değer kalan tüm partiküller siyah olarak görünür ve bu durum, parçacığın tutuşma kaynağı olmadan hemen önceki halidir.

FIREFLY KIVILCIM ALGILAMA

Tüm Firefly dedektörleri gün ışığından etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Kıvılcım algılama sisteminin algılama aralığı programlanarak yanlış alarmlar vermesi engellenir.

 

NEDEN FIREFLY – ALGILAMA 

TrueDetect Teknolojisi ™

Firefly’ın TrueDetect teknolojisi güneş ışığından etkilenmeden doğru tutuşma sıcaklığında ve enerji seviyesinde farklı malzemeler için algılama yapılmasını sağlar.

Firefly True IR dedektörünün yapısında kurşun sülfür hücreleri (PbS) vardır bu nedenle güneş ışığından etkilenme durumu söz konusu değildir. Konvansiyonel kıvılcım dedektörlerinin yapısında silikon fotodiyotlar (Si) vardır ve bu da ışık saçan ve 650°C ve üstü sıcaklıklara ulaşmış malzemelerin algılanmasını sağlar.

Multi-checkpoint Teknolojisi ™

Dünya genelindeki tek dağıtıcısı Firefly olan bu teknolojide seçilen dedektör ile hızlı ve doğru şekilde algılama sağlanır. Firefly True IR dedektörleri tehlikeli partikülleri 50m/sn hızına kadar algılayabilmektedir.

 

 

 

SULU SÖNDÜRME

Endüstriyel işletmelerde genellikle büyük malzeme akışı saatte yüzlerce kilolar seviyesinden yüzlerce ton seviyesine kadar olmaktadır. Yüksek akışlarda hareket eden bu malzemeler için güçlü söndürme sistemlerine ihtiyaç duyulur.

 

 

NEDEN FIREFLY – SULU SÖNDÜRME SİSTEMİ

PowerImpact Söndürme Sistemi 

Firefly, benzersiz nozul tasarımları sayesinde, söndürme yapılacak alana farklı açılardan yerleştirilerek algılama yapılan noktayı yüksek hızlı ve tamamen kapsayacak şekilde söndürme olanağı sağlamaktadır.

Konvansiyonel söndürme sistemleri ise sprey nozullar ile tek açıdan söndürmeye izin vermektedir. Dolayısıyla konvansiyonel söndürme sistemleri daha kısıtlı bir alanı söndürmeye olanak sağlamaktır.

 

 

 

 

 

DİĞER SÖNDÜRME METODLARI

Sulu söndürmenin yapılamadığı durumlar için Firefly farklı söndürme metotları sunmaktadır.

Firefly’ın ultra hızlı izolasyon vanaları bir çok ölçüde bulunmaktadır. İzolasyon vanaları ile birlikte söndürme için genellikle CO2 gazı kullanılmaktadır. Ayrıca Firefly köpük, buhar veya diğer kimyasal gazları söndürme için sunmaktadır.