Periyodik Bakım

Periyodik Bakım

Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için, standartları ilgili kurumlarca ve üretici firmalarca belirlenmiş prosedürlerle periyodik olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Birbirleriyle etkileşimli olarak çalışan kompleks sistemlerde en ufak bir parçada çıkabilecek arıza, yıpranma vb. tüm sistemin doğru çalışmasına engel olacaktır.

Endüstriyel tesislerde gerek firmamız tarafından kurulmuş, gerekse farklı firmalar tarafından farkı ürünlerle kurulmuş olan yangın algılama ve söndürme sistemlerinin uzun yıllar sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışabilmesi NFPA 25, TS EN 12845 ve TS CEN/TS 54-14 uygun olarak uygun takvim ve raporlamalar çerçevesinde periyodik bakım, gerektiği hallerde tamir ve/veya parça değişme işlemleri, test, iyileştirme konusunda kontrat bazlı hizmet verilmektedir.

periyodik-bakim